Controle-projecten Inspectie SZW (ISZW)

Sinds kort is de Inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) binnen de branche weer actief met handhaving. Het gaat om twee controleprojecten, te weten: controle op het gebruik van gevaarlijke stoffen en het algemene Arbobeleid binnen bedrijven.

Op basis van de huidige ervaringen lijken met name de aanlevereisen rond gevaarlijke stoffen (met opgave van CAS-nummer) voor ondernemers een probleem te worden. Wat de inspecties rond het tweede thema Arbozorg bij bedrijven inhoud is nog onduidelijk. Maar dat in ieder geval weer gekeken gaat worden naar de actualiteit van de ARBO RI&E en het Plan van Aanpak lijkt logisch. De vraag is: zijn de bedrijven klaar om de inspecties van SZW te ondergaan, zonder een boete op te lopen? De helft waarschijnlijk wel; dus de andere helft niet. De vraag is: tot welke groep behoort uw bedrijf?

Binnenkort start de Inspectie SZW (ISZW) weer met een tweetal campagnes, die gericht zijn op de mate van naleving van (specifieke eisen in) de Arbowet. En daarbij ligt hun focus deze keer op het gebruik van gevaarlijke stoffen (dat zijn stoffen met een gevarenetiket en CAS-nummer) en het algemene arbobeleid van de onderneming. Hieronder volgt een korte beschrijving van de twee projecten:

Inspectieproject gevaarlijke stoffeninventarisatie

De Inspectie SZW is begonnen met het controleren van een duizendtal bedrijven op het gebruik van gevaarlijke stoffen. Om als bedrijf aan te kunnen tonen dat er niet met stoffen wordt gewerkt, waar gevaarlijke componenten in zitten, moeten zij al hun stoffen met CAS-nummer gaan invoeren in een speciale site van SZW. Nu weten we dat veel gecertificeerde bedrijven hun zaakjes aardig op orde hebben. Maar of dat ook voor het Gevaarlijk Stoffenregister geldt, is niet duidelijk. Het blijkt dat nog steeds veel ondernemers onvoldoende inzicht hebben in de gevaarsaspecten van hun grond- en hulpstoffen, ondanks dat ze een certificaat hebben lopen.
Wij willen u dan ook adviseren om uw huidige RI&E door een van onze RI&E-specialisten te laten Toetsen op volledigheid. Op die manier krijgt u ook een beoordeling van de kwaliteit van uw stoffeninventarisatie en kunnen we een mening vormen over de status daarvan in relatie tot het verzoek van ISZW.

Inspectieproject arbozorg bij drukkerijen
De ISZW wil dit jaar ook de drukkerijen controleren op hun arbobeleid. De inhoud van deze controle is nog niet bekend. Maar dat de actualiteit van de ARBO RI&E en Plan van Aanpak hiervan onderdeel uitmaakt, lijkt logisch. Ook het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zal naar verwachting op de agenda van de inspecteur staan. Maar tot nu toe is dit gissen. Zodra we meer weten, laten wij u dit weten, waardoor u zich kunt voorbereiden op een mogelijk bezoek. We willen u in ieder geval met klem adviseren uw ARBO RI&E (weer) op orde te brengen, met bijbehorend Plan van Aanpak. De beste manier om dit te doen is natuurlijk door gebruik te maken van de ARBO RI&E Grafimedia, omdat dit het enige branche-instrument is die door het ministerie van SZW en de ISZW officieel erkend is (zie rie.nl). Zie voor meer informatie over de branche-RI&E de website www.arbografimedia.nl of ga direct naar de RI&E op www.rie.arbografimedia.nl.

Zodra u klaar bent met uw actualisatie, willen wij u – net als bij het gevaarlijk stoffenregister –adviseren uw RI&E door ons te laten beoordelen. Dit levert u een veel betere uitgangspositie op als de inspecteur bij u langs komt. U kunt namelijk dan laten zien dat u arbeidsomstandigheden als managementthema serieus neemt.

Informatie

Mocht u informatie willen inwinnen over uw mogelijkheden tot externe beoordeling van uw ARBO RI&E, dan verzoeken wij u contact op te nemen: SCGM: info@scgm.nl of bel: 020 – 543 56 85.
Indien u een algemene vraag over de aankomende inspectierondes van de ISZW heeft, kunt u altijd contact opnemen met de Helpdesk Arbografimedia via e-mail: info@arbografimedia.nl of bel: 020 – 543 56 65.