CO2 certificering met diverse substraat profielen

Sinds kort kan men via onze "zusterorganisatie" SCCI een CO2-voetafdruk berekenen van alternatieve substraten. Als rekenmethodiek wordt ClimateCalc gebruikt. ClimateCalc is een Europees systeem om de CO2-voetafdruk van grafimedia bedrijven en bedrijven uit de creatieve industrie en hun producten te kunnen berekenen. Dat kan naast papier en karton nu ook van (bijna) alle andere mogelijke substraten.

Via ClimateCalc kon al een geaccrediteerde berekening gemaakt worden van op papier en karton bedrukt materiaal. Na intensief onderzoek door de Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) kan dit vanaf nu ook voor elk ander type substraat, zoals kunststoffen, textiel, hout of metaal.

Onderzoek noodzakelijk

Om de CO2-emissies te kunnen berekenen, is onderzoek naar de levenscyclus van een product noodzakelijk. Hiervoor is de internationaal erkende database van EcoInvent aangeschaft. Deze database bevat datasets van 4.700 grondstoffen, waarmee de SCCI de CO2-impact kan doorrekenen en een gevalideerde Substraat Profiel kan afgeven voor productcalculaties. Dit kan met recht een grote stap voorwaarts genoemd worden, omdat hiermee voor het eerst geaccrediteerde productcalculaties gemaakt kunnen worden via ClimateCalc.

Certificeren

De SCGM heeft op basis van de Climate Calculator (ClimateCalc) een werkwijze ontwikkeld voor onpartijdige en feitelijke berekening van de CO2 uitstoot van bedrijven in de creatieve industrie. In de toetsingsmethode is vanzelfsprekend rekening gehouden met de verschillen die er zijn tussen de verschillende bedrijven en hun activiteiten.

Voldoen aan de normen is dus voor ieder bedrijf in principe mogelijk. De SCGM CO2-audit richt zich op controle en toetsing van de uitkomsten van de ClimateCalc tool binnen uw organisatie. Voor de andere profielen dan papier en karton kunt u in samenwerking met de SCCI de benodigde profielen laten opstellen.