ClimateCalc: de weg naar transparantie in CO2-neutraal produceren

Op het ogenblik draait alles op duurzaamheidsvlak om broeikasgasvermindering. De ene persoon werkt hier aan door vegetarisch of zelfs veganistisch te worden, de andere duikt meer in een technische aanpak van het probleem, door systematisch aan energiereductie te werken. Elk initiatief is welkom om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

In het bedrijfsleven speelt duurzaamheid ook een steeds prominentere rol. Tegenwoordig wordt tijdens een aanbestedingsronde nu regelmatig gevraagd naar de CO2-voetafdruk van het te produceren product. Om deze berekening te maken is voor de Creatieve Industrie slechts één geaccrediteerde rekenmethodiek beschikbaar: ClimateCalc (www.climatecalc.eu).

ClimateCalc is een rekenmodule dat gebaseerd is op de aanbeveling voor CO2-voetafdrukberekeningen, zoals die zijn voorgeschreven door de Europese overkoepelende sectorfederatie Intergraf (www.intergraf.eu). De Intergraf-aanbeveling is de enige internationale grafimedia-norm voor CO2-voetafdrukberekening ter wereld, waardoor uniformiteit in CO2-calculaties voor de gehele Creatieve Industrie gewaarborgd is. Tevens handelt ClimateCalc in overeenstemming met de ISO-norm 14064-1, ISO 14067, de ISO 16759 en het Green House Gas protocol (GHG protocol).

Kortom: ClimateCalc is de enige geaccrediteerde standaard voor CO2-voetafdrukberekeningen in de wereld, die zowel scoop 1, 2 als 3 bevat (= Levens Cyclus Analyse / LCA). ClimateCalc kent twee varianten: de vereenvoudigde BASIC-variant en de FULL-version. Via de BASIC-variant kan een bedrijf met zeer beperkte data-invoer (vaak maar 5 variabelen) al tot een gewaarmerkte CO2-voetafdrukberekening van haar pand en elk afzonderlijke drukorder komen. Maar als het bedrijf voor de FULL-version kiest, kan zij door de invoer van veel meer detailinformatie de CO2-voetafdrukberekening nog meer in haar voordeel laten uitvallen. Want, hoe lager de CO2-voetafdruk is, des te beter scoort het bedrijf bij een aanbestedingsprocedure.

Bent u ook geïnteresseerd geraakt. Bel ons op 020 – 5435685 of mail ons: info@scgm.nl en we gaan dieper in op de kansen voor uw bedrijf.