Circulair ondernemen

Schoenen van oude touringcar stoelbekleding of nieuwe gebouwen van sloopmateriaal. De plannen liggen klaar om in 2050 geen afval meer in Nederland. De economie zal dan volledig circulair moeten zijn. Hierdoor ontstaan nieuwe markten en nieuwe manieren van ontwerpen en produceren. Re-use, re-design en re-cycle zijn de sleutelwoorden in de circulaire economie.

Waarom circulair ondernemen?

Het exploreren en gebruiken van primaire grondstoffen zoals metalen, mineralen en fossiele brandstoffen schaadt het milieu. Bovendien raken deze grondstoffen op. Europa (EU en dus ook Nederland) wil qua grondstofvoorziening minder afhankelijk zijn van andere landen. Volgens de kabinetsbesluiten wil Nederland in 2030 op de helft zijn van de overgang naar een circulaire economie. Op dat moment gebruiken we 50% minder grondstoffen.

Deze transitie biedt kansen voor ondernemers. Door bij nieuwe producten en diensten circulair te denken en al bij het ontwerpproces rekening te houden met circulair ondernemen, door bestaande processen in uw bedrijf te verduurzamen en van afval een grondstof te maken.

Voordelen van circulair ondernemen zijn:

  • minder grondstofgebruik en minder afval betekent minder kosten;
  • de vraag naar diensten neemt toe, zoals reparatie en uitlenen en in plaats van verkopen;
  • Nederland staat aan het begin van de omslag naar een circulaire economie. Er is dus veel ruimte voor pioniers en een grote vraag naar slimme oplossingen.

Eind vorig jaar heet de VU een onderzoek naar circulair ondernemen gedaan in onze sector. Wilt u het lezen? Klik hier.