Certificaten en keurmerken: niet als criterium, wel als uitgangspunt!

‘Nederlanders willen minder duurzame keurmerken’, kopten de media vorige week. Niet alleen consumenten, maar ook inkopers worden met een woud van duurzame keurmerken en certificaten geconfronteerd. Het voorschrijven van keurmerken is populair, omdat dit overheidsinkopers verzekert dat producten duurzaam of kinderarbeid vrij zijn.

Toch is het voorschrijven van een keurmerk in strijd met de aanbestedingswet. “Wat wél mag is verwijzen naar elementen van een keurmerk en het keurmerk als bewijsmiddel accepteren.”
Duurzaamheid is niet zomaar een hot item, maar een blijvend punt van aandacht. Bijna elke overheidsinstantie heeft doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Vaak is een belangrijke rol weggelegd voor inkopers, die duurzame oplossingen voorrang kunnen geven in aanbestedingen. Dat vergt speciale kennis over het vertalen van duurzaamheid naar aanbestedingseisen. En wanneer is een product of dienst nou duurzaam? Dat is niet altijd even gemakkelijk en snel te beoordelen. Certificaten en keurmerken kunnen inkopers een garantie bieden voor duurzame productie.
(bron www.duurzaam-ondernemen.nl)