Bedrijven investeren in milieuvriendelijke technieken

In 2019 heeft het Nederlandse bedrijfsleven voor € 3,7 miljard aan milieuvriendelijke investeringen gemeld via de regelingen Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Het aantal meldingen ten opzichte van 2018 steeg met maar liefst 64%.

De Nederlandse overheid gaf naar schatting € 146 miljoen aan belastingvoordeel dat berekend is op basis van het totaal gemelde investeringsbedrag van € 3,7 miljard. Het totaal aantal meldingen steeg van 21.147 in 2018 naar 34.738 in 2019. Ondernemers klopten vooral bij de MIA\Vamil aan voor fiscale steun bij investeringen in duurzame mobiliteit, duurzaam bouwen en de circulaire economie.

Circulaire economie

Ten opzichte van 2018 zijn er meer meldingen voor circulaire codes binnengekomen, al heeft dit niet geresulteerd in een hoger totaal gemeld investeringsbedrag. Er werd onder andere geïnvesteerd in apparatuur voor recycling van grondstoffen. Lees over een mooi voorbeeld van een ondernemer die streeft naar een circulaire plasticproductie op basis van gerecyclede grondstoffen. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met een andere partij in de keten. Juist deze ketensamenwerking is erg belangrijk om de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.

MIA/VAMIL regeling

Met de MIA\Vamil-regelingen wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken, Financiën en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie en Duurzame economische groei.