Arbo-instrumenten worden grondig gemoderniseerd

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In 2019 is in opdracht van de sociale partners – waaronder het KVGO – gestart met het moderniseren van de webversie van de Risico inventarisatie en-evaluatie (RI&E). De Risico-inventarisatie & Evaluatie Grafimedia, kortweg RI&E, wordt al jaren gebruikt door veel grafische ondernemers. Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied te voldoen, maar ook om de arbeidsomstandigheden en gezondheidssituatie binnen hun bedrijf in kaart te brengen en te verbeteren.

De RI&E was in de basis opgezet als ‘standalone’-programma en is in 2014 omgebouwd tot webversie. Aan het hebben van een webapplicatie zitten veel voordelen verbonden. Tegelijkertijd verdient een webapplicatie beduidend meer aandacht in onderhoud en actualisering dan een standalone-versie. De sociale partners hebben besloten om de web-RI&E volledig te vernieuwen om het programma veilig en werkbaar te houden voor de komende jaren.

Modernisering

Als voorbereiding op de modernisering is het gebruik van de branche RI&E Grafimedia geanalyseerd. Dit gaf inzicht in het aantal actieve accounts en het aantal en type RI&E-gebruikers (kern, regulier en plus). Daarnaast is kort onderzoek gedaan bij RI&E-gebruikers om onder andere te achterhalen wat men goed vindt aan de branche-RI&E en wat minder goed valt. Danny Wilms, secretaris van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG) van de ROGB, het permanent overleg van de sociale partners licht toe.

“Op basis van het vooronderzoek zijn er vier ombouwscenario’s uitgewerkt inclusief meerjarenbegroting. Na een grondige vergelijking is gekozen voor een aanpak waarbij niet alleen de techniek wordt aangepast, maar ook de opbouw en vormgeving. We gaan de gebruikerservaring onder de loep nemen en deze opnieuw definiëren naar de maatstaven van nu. Voor een maximale aansluiting op de klantbehoeften betrekken we een klankbordgroep van gebruikers. Naast de noodzakelijke ombouw van de RI&E-programmatuur en de vormgeving, worden tegelijkertijd verschillende inhoudelijke aanpassingen uitgevoerd. Vanzelfsprekend blijft de web RI&E-grafimedia gekoppeld aan de Arbocatalogus Grafimedia, het handboek met oplossingen voor de belangrijkste arbeidsrisico’s in de sector. Na het invullen van de RI&E kunnen gebruikers dus direct bekijken welke oplossingen voor hun bedrijfssituatie van toepassing zijn. Al met al is deze modernisering een omvangrijke klus, die naar verwachting eind 2020 wordt afgerond.”