Workshop Praktisch op weg met de Arbo RI&E?

De inspectie SZW (Vroegere Arbeidsinspectie) is een inspectieprogramma opgestart over de aanwezigheid van een actuele Arbo risico-inventarisatie en evaluatie, actuele plan van aanpak, de toetsing hiervan en tevens de per 1 juli 2017 verplichte aanwezigheid van een preventiemedewerker. De Inspectie SZW heeft zijn zorgen uitgesproken door de stijging van het aantal ongelukken op de werkvloer en vindt het schokkend dat er nog veel bedrijven zijn die niet beschikken over de wettelijke verplichte RI&E. Van de bedrijven in Nederland beschikt 30 – 50% niet over een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).     

Het inspectieprogramma is begonnen door telefonisch de bedrijven te benaderen of middels briefing. De benaderde bedrijven krijgen vragen over de aanwezigheid van een actuele Arbo-risico-inventarisatie en evaluatie (Arbo-RI&E), de toetsing hiervan en de aanwezigheid van een preventiemedewerker. Als vervolg op deze vragen, moeten de bedrijven binnen 1 maand diverse bewijsstukken aan de arbeidsinspecteur overleggen. Hoewel veel bedrijven in ons branche hun Arbo-RI&E goed op orde hebben, blijken er toch nog bedrijven te zijn die op het punt van de Arbo-RI&E en de preventiemedewerker tekortschieten, met alle consequenties van dien. Veel bedrijven vinden het uitvoeren van een RI&E niet gemakkelijk. Gelukkig is er binnen ons branche de Arbo RI&E Grafimedia beschikbaar dat officieel door het ministerie van SZW is erkend. Het gebruik van deze branche RI&E verzekert u van het in kaart brengen van de veelvoorkomende risico’s. Een Arbo RI&E die goed aansluit op de praktijk wordt het beste gewaardeerd.

Op dinsdag 13 februari 2018 wordt een workshop georganiseerd ‘Praktisch op weg met de Arbo RI&E’ van een dagdeel om de bedrijven te ondersteunen bij het opstellen van de RI&E. Deze workshop kan u stimuleren bij het praktisch inrichten en uitvoeren van een Arbo RI&E en actueel houden van het plan van aanpak. Deze workshop geeft u tevens handvaten om te voldoen aan de wettelijke kader. De workshop is geschikt voor een iedere die te maken krijgt met de uitvoering en onderhoud van de Arbo RI&E en een taak heeft binnen de Arbeidsomstandigheden. Meer informatie over deze workshop kunt u vinden op www.stivako.nl.        

Indien u naar aanleiding van dit nieuwsbericht vragen heeft, adviseren wij u contact op te nemen met Stivako via 020-5435670 of e-mail: info@stivako.nl.

 
   « Meer Nieuws...