Verschil ISO 51000 met ISO 14001

ISO 50001 is de internationale norm voor energiemanagementsystemen (gepubliceerd in 2011). De norm richt zich specifiek op het  terugdringen van het energieverbruik van een organisatie. Dit op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. Ten opzichte van de ISO 14001-norm worden zwaardere eisen gesteld aan de diepgang van de monitoring van het gebruik, de identificatie van mogelijke verbeteringen en doelstellingen om deze te realiseren.  Daar waar energie een van de milieuaspecten is in de ISO 14001-norm is het in de ISO 50001 het centrale onderwerp. Een verdieping dus.

Een duidelijk verschil met de ISO 14001-norm is dat de ISO 50001 zich alleen richt op het eigen energieverbruik van de organisatie en niet op het verbruik van energie in de keten.

ISO 50001-norm

De officiële benaming is NEN-EN-ISO 50001:2011. De ISO 50001 is vertaald in het Nederlands. De norm wordt in Nederland uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN).

De ISO 50001-norm is qua opzet vergelijkbaar met de ISO 14001-norm voor milieumanagementsystemen. Dit maakt het mogelijk om het energiemanagementsysteem te integreren in het milieumanagementsysteem. ISO 50001 is het instrument om bedrijven te ondersteunen bij hun energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor allerlei bedrijven van klein tot groot die op een systematische wijze hun energieprestaties willen verbeteren.

 
   « Meer Nieuws...