Is mijn data bij u wel veilig?

Steeds meer klanten stellen eisen aan de beveiliging van uw informatiesystemen. Voor de grafimedia en creatieve industrie speelt daarbij in het bijzonder dat men de fysieke of digitale materialen in opdracht van uw klant in beheer heeft. Of dat men zelf creatieve materialen ontwikkelt waarop u blijvend rechten bezit en het gebruik daarvan kunt reguleren. Door digitalisering en het intensieve gebruik van het internet is het moeilijk om de beveiliging van uw eigen data en die van uw klanten goed te regelen. Daarom stellen steeds meer klanten, bedrijven of organisaties eisen aan hun toeleveranciers om de informatiebeveiliging goed te regelen. Zij willen daar ook zichtbaar bewijs van hebben. Dat bewijs bestaat uit het voldoen aan de internationale ISO Norm: 27002, code voor informatiebeveiliging. Deze internationale norm is echter een algemene norm. Vandaar dat de Stichting Certificatie GrafiMedia (SCGM) het initiatief heeft genomen om deze norm te vertalen naar de grafimedia en creatieve industrie.

Bijzondere eisen

Grafimedia en creatieve ondernemingen werken met digitale materialen zoals teksten, databestanden, beelden en logo’s, van klanten waar in verschillende situaties bijzondere eisen aan de informatiebeveiliging worden gesteld. Er wordt digitaal materiaal verwerkt waar het recht van publicatie op berust en op de productie van het eindproduct (print, online, mobiel) geldt vaak een publicatie embargo. Bekend is het embargo op het publiceren van een jaarverslag of een beursprospectus. Direct mail en variabel data printen vereisen eveneens specifieke maatregelen. Niemand wil graag zien dat de buren of wie dan ook toegang krijgt tot de vermogensrapportage die voor u bedoeld is. Het hele proces van productie en levering van gepersonaliseerde brochures, met de vermelding van een persoonlijke inlogcode voor de internet pagina (P-url)waarmee de klant toegang krijgt tot zijn eigen overzicht aan verzekeringen, moet veilig zijn om ongewenste situaties of zelfs claims te voorkomen.

Meer info

Op dit moment worstelen bedrijven met deze problematiek. De SCGM kan u helpen bij de certificering van uw bedrijf voor deze norm. Heeft u hulp nodig bij de opzet en invoering van het systeem? Er zijn diverse adviesorganisaties die u kunnen helpen. Neem contact met ons op ( 020 5435685)  indien u meer informatie wenst. 

 
   « Meer Nieuws...