Implementatie van Energie management (EMSPI-project)

Energiemanagement is tegenwoordig een topic dat onlosmakelijk verbonden is aan het gevoerde bedrijfsbeleid van een onderneming. Middels een energiezorgsysteem worden bedrijven geholpen om aan de (wettelijke!) doelstelling van energie efficiency te voldoen en hiermee besparingen te realiseren met als doel om actief aan broeikasgas-vermindering (CO2) te werken. Binnen de grafimedia industrie tonen steeds meer bedrijven serieuze belangstelling hier voor. Vanuit het EMSPI-project zijn er in totaal 35 aanmeldingen gekomen voor deelname aan de implementatie van ISO 50001. Bedrijven hebben minimaal vier workshops gehad voor de implementatie van het energiezorgsysteem volgens de ISO 50001. Dienstencentrum is als eerste land binnen de EU verder met de ontwikkeling van blauwdrukmateriaal. Namelijk het ‘aanklikbaar’ maken van energiemanagement in de nieuwe High Level Structure (HLS).  Naast het feit dat bedrijven hoog gemotiveerd zijn, is het voor hen makkelijker geworden om het system te implementeren en integreren met ander bestande managementsystemen. Dat is het grote voordeel van de nieuwe ISO-standaard, waarmee je heel eenvoudig diverse systemen samen kunt voegen tot één managementsysteem. Met als resultaat: veel minder tekst en veel meer overzicht en nooit meer overlappingen of dubbelingen. Precies wat het bedrijfsleven altijd heeft gewild. Vandaar dat het Dienstencentrum voor de Nederlandse bedrijven het ISO 50001:2011-systeem verder heeft doorontwikkeld naar de ISO 50001:2011-HLS

Activiteiten

Naast de workshops zijn er diverse bedrijfsbezoeken op locatie uitgevoerd, teneinde vast te kunnen stellen tot op welk niveau energiezorg daadwerkelijk binnen de bedrijfsvoering is doorgevoerd. Het was opvallend hoeveel bedrijven toch nog verrast waren met de hoeveelheid werk dat nodig is voor de realisatie van de doelstellingen voor EMSPI-project. Daarbij ging het helemaal niet om het vertaalwerk van het schriftelijke blauwdruksysteem naar de eigen bedrijfsvoering, maar veel meer om het vinden van de juiste energiegegevens. Het verzamelen van energiedata bleek de echte uitdaging te zijn. Vooral voor de kleinere bedrijven, die tot voor kort nog maar weinig tot niets deden met energiemonitoring. Voor de grote bedrijven – en dan met name de MJA-bedrijven - leek het iets simpeler te gaan, aangezien zij vanuit het wettelijk kader het e.e.a. dienen bij te houden.

Evaluatie

Uit de evaluatie van het implementatietraject, blijkt het grootste deel van de bedrijven tevreden te zijn over het ontwikkelde EMSPI-materiaal. Ze geven aan dat zij het blauwdrukmateriaal in de praktijk prima kunnen vertalen, zodat hiermee energiebewustzijn in de organisatie gestimuleerd wordt. Daarnaast blijkt een groot aandeel van de deelnemers tevreden tot zeer tevreden te zijn over de ondersteuning van het Dienstencentrum, gedurende het gehele implementatietraject. Een belangrijke bijdrage hierin is het feit dat het energiemanagementsysteem meteen volgens de nieuwe High Level Structure van ISO is gemaakt, wat hen meteen extra implementatievoordeel oplevert. De deelnemende bedrijven geven ook duidelijk aan zij daadwerkelijk energiereductie verwachten te realiseren en zullen – door de pragmatische aanpak - het EMSPI-materiaal aan collega bedrijven graag willen aanbevelen.

Bent u ook nieuwsgierig geworden en wilt u nu alvast uw bedrijf voorbereiden op de aankomende wetgeving in 2017, dan is het verstandig even contact op te nemen met Rand Hamam van het Dienstencentrum.

 
   « Meer Nieuws...