Hoe zichtbaar zijn wij?

Ik, Frank den Hartog, was de 25e mei j.l. aanwezig op de KVGO-ledenraadsvergadering. Het was een interessante en spontane middag. Onder andere door de presentatrice Isolde Hallensleben. Ook wel bekend als een van de jakhalzen bij de Wereld Draait Door. Maar voor mij persoonlijk was het hoogtepunt de presentatie van Wouter de Vries van de faculteit Economische wetenschappen en bedrijfskunde van de VU. Het ging die middag om MARKETING.

Nu moet u weten dat ik zo’n 30 jaar geleden de bedrijfstak in kwam omdat het 5e MTS jaar ontwikkeld moest worden voor de grafische MTS. Ik werd er voor aangenomen en ben aan het ontwikkelen gegaan. Al snel kwam ik erachter dat het niet haalbaar zou zijn. En heb de scholen geadviseerd de opleiding te verkopen aan het KVGO. Het KVGO ging de, inmiddels tot Grafisch Management & Marketing, omgedoopte opleiding inzetten via Stivako.

In al die jaren kozen de deelnemende studenten vooral voor de specialisatie Management. Slechts een kleine minderheid voor Marketing!

De presentatie van De Vries toonde aan dat wij “grafici” nog wel enige aandacht kunnen besteden aan Marketing. Hij had een kleine steekproef gedaan en het woord drukwerk ingetikt op Google. U kunt het wel raden! Er komen geen grafische bedrijven in de eerste pagina’s met resultaten voor. Volgens de theorie over BEHOEFTE, BELOFTE, BELEVING en BEWIJS, die hij die middag en passant nog even presenteerde, zou de missie van het bedrijf voor de klanten helder moeten zijn. Het bezoeken van websites van een aantal grafimedia bedrijven om dit eens te checken leverde teleurstelling op.

Zowel op bedrijfstakniveau als op individueel niveau valt er nog wel wat te doen.

Die conclusie heb ik vorig jaar al getrokken. Binnen Stivako hebben wij het vak Marketing in de Management & Marketingopleiding is nu verplicht gesteld. Maar de klant betaalt er niets extra voor! Wij vinden het namelijk te belangrijk dat er te weinig gebeurt aan scholing op dit terrein. Ook hebben we enkele andere initiatieven genomen. Zo hebben we een Commercieel Management Systeem (CMS) ontwikkeld (zoiets als het kwaliteits- of milieuzorgsysteem) om bedrijven te ondersteunen op het terrein van Marketing, verkoop en communicatie. Wilt u hierover meer informatie neem dan contact op met de SCGM. We hebben enkele korte opleidingstrajecten ontwikkeld (die onder de ESF-subsidie vallen, dus 40% korting voor KVGO-leden) en kunnen u ook adviseren op dit terrein! Daarnaast hebben we bij de SCGM de (gratis) workshop: Vermarkten van je certificaat. Er aan deelnemen. Neem contact op met ons secretariaat!

Werk aan de winkel dus!

 
   « Meer Nieuws...