Help! Wat betekent de nieuwe ISO standaard HLS voor mijn bedrijf?

Op 18 november as. organiseert het Dienstencentrum samen met Stivako een jubileumfeest omdat het Dienstencentrum 20 jaar en Stivako 75 jaar bestaat. Dit jublileumfeest/klantendag wordt gehouden in het Mindcenter te Vianen (Marconiweg 8, 4131 PD). 

Het programma van die dag ziet er als volgt uit:

16.00 uur (vanaf)             ontvangst

16.30 uur                           welkomstwoord en inleiding

17.00 tot 21.00 uur          netwerken en workshops

21.00 uur                           afsluiting

Eén van de workshops die gegeven wordt is:

Help! Wat betekent de nieuwe ISO standaard HLS voor mijn bedrijf?

Wellicht heeft u het al in het nieuws al gehoord: de bekende ISO-normeringen ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) zijn gemoderniseerd. De grote modernisatieslag zit hem in het feit dat het managementsysteem van beide normen nu gelijk getrokken is. Dit is een lang gekoesterde wens van veel bedrijven voor harmonisatie binnen ISO. Dit nieuwe overkoepelende managementsysteem wordt de High Level Structure (kortweg: HLS) genoemd. In wezen is de HLS niets anders dan een algemeen geldend bedrijfsmanagementsysteem. Alle andere systemen zijn of worden vanaf nu aankoppelbaar aan dit bedrijfsmanagementsysteem. De ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 zijn de eerste twee systemen, waarmee nu deze efficiencyslag kan worden bereikt.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen heel veel ondernemers dit een verbetering vinden, maar zij weten natuurlijk nog niet wat dit exact inhoudt. Vandaar dat tijdens de klantendag de essentie van de High Level Structure uit de doeken wordt gedaan in een speciale workshop. Bent u geïnteresseerd in ISO of beschikt uw bedrijf al over één of meerdere ISO-systemen, dan adviseren wij u zeker aan deze workshop deel te nemen.

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden voor deze workshop door via de website van het Jubileumfeest: www.dienstencentrum-event.com.  Wij willen u wel vragen of u wil aangeven met hoeveel personen u komt. 

 
   « Meer Nieuws...