Een voorspoedig 2017

De vooruitzichten voor het jaar 2017 zien er positief uit. De economische groei in 2017 wordt geschat op 2.4 procent. Het huishoudboekje van de overheid is op orde. Met de economie in Nederland gaat het op dit moment goed.
Voor u en uw bedrijf kansen om in te spelen op de behoeften bij uw klanten of prospects. Dit zal niet vanzelf gaan. Het is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch ligt de winst en continuïteit van uw bedrijf bij het behalen van succes in de front-office. Kunt u ze overtuigen?  Biedt u innovatieve nieuwe oplossingen? Heeft uw bedrijf meerwaarde?

2017

Na jaren van daling is de omzet van de grafische sector in 2016 iets toegenomen (naar verwachting +1,5%). De productie nam nog sterker toe (+3%). Door goede omstandigheden op de binnenlandse markt kan de productie stabiel blijven in 2017. Het aantal faillissementen staat inmiddels op een ongekend laag niveau en verschilt relatief nog weinig met de industrie als geheel.(ING)

Het afgelopen jaar

Wat betekende 2016 voor onze sector? Uit Grafimedia in cijfers, uitgegeven door het A&O-fonds, over het afgelopen jaar blijkt dat de ontwikkelingen voor onze branche nog niet positief waren. Daarvoor bleven de omzet en de werkgelegenheid te sterk teruglopen. Positief is dat het aantal faillissementen is afgenomen en dat de export van grafische producten het een stuk beter doet.

Keerpunt voor de sector

De combinatie van digitalisering en een economische crisis heeft weinig sectoren zo geraakt als de grafische industrie. De omzet op de binnenlandse markt halveerde in acht jaar tijd, het aantal bedrijven (exclusief eenmansbedrijven) nam af met ruim een derde. Specifieke segmenten, zoals verpakkingsdrukwerk, bleven beter overeind maar kampten ook met groeiende margedruk. 2016 lijkt een einde te markeren van de negatieve omzettrend. Het aantal bedrijven zal naar verwachting wel verder afnemen, hoofdzakelijk door vrijwillige bedrijfsbeëindiging en verdere consolidatie. De transformatie van de sector is,  mede door de voortgaande technologische vernieuwing, niet voorbij, maar steeds vaker zullen de positieve kanten ervan naar voren komen. (ING)

2017 biedt nieuwe kansen. Dus laten wij de schouders eronder zetten en aanpakken. En weer hele mooie en passende communicatieoplossingen ontwikkelen en produceren voor de klanten van onze industrie.

 
   « Meer Nieuws...