Economische vooruitzichten 2016

Allereerst. De beste wensen voor U en uw onderning in het nieuwe jaar!

De Nederlandse economie is in een hogere versnelling terecht gekomen. Door het aantrekken van de binnenlandse bestedingen kwam de Nederlandse economie in 2015 op stoom met een geraamde groei van 2%. Dat is de hoogste groei sinds 2008. De Nederlandse economie houdt dit groeitempo gemiddeld ook in 2016 en 2017 vast. De conjunctuur ontwikkelt zich daarmee positiever dan eerder werd voorzien. In lijn met de positievere vooruitzichten daalt de werkloosheid, laten de overheidsfinanciën een beter beeld zien en neemt de inflatie licht toe. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse ramingen van De Nederlandsche Bank (DNB).

Aanzienlijk herstel consumptie en investeringen

Onder invloed van een sterke toename van het reëel beschikbaar inkomen en een  verbeterd sentiment neemt de particuliere consumptie dit jaar voor het eerst sinds het begin van de kredietcrisis substantieel toe (+2,0%). Ook in 2016 (+2,3%) en 2017 (2,0%) blijft de consumptiegroei op peil. De investeringen laten eveneens herstel zien. Dit geldt vooral de investeringen in woningen, waarin de omslag op de woningmarkt duidelijk tot uiting komt. De bedrijfsinvesteringen vertonen met een gemiddelde groeiraming van 5,3% per jaar ook een krachtig herstel. Daarmee komt de investeringsquote, oftewel de omvang van de investeringen gerelateerd aan die van het bruto binnenlands product, in 2017 op een relatief  hoog niveau te liggen.

Export blijft belangrijkste groeimotor

De binnenlandse bestedingen mogen in de ramingsperiode voor het eerst sinds 2011 weer positief bijdragen aan de economische groei, de netto-uitvoer blijft  de belangrijkste groeimotor. De internationale omgeving verbetert zich verder, zoals onder meer blijkt uit een aantrekkende wereldhandelsgroei en de lage olieprijs. Ook de depreciatie van de euro draagt hiertoe bij.

Omzetdruk zet grafimedia bedrijven in beweging

De jarenlange omzetdruk die de sector teistert, is nog niet ten einde. Sinds 2007 is de omzet ruim 40% afgenomen, ondanks een positieve ontwikkeling van de buitenlandse omzet. Dit beeld zal in 2016 niet veel anders zijn en zal de sector verder veranderen. Lastige factor voor individuele bedrijven is dat de financiële weerbaarheid vaak beperkt is en de investeringen die nodig zijn om een nieuwe strategie uit te voeren direct de juiste moeten zijn. Een andere ontwikkeling die voorlopig zal blijven, is het samengaan van bedrijven. Schaalgrootte is een vereiste voor het reguliere drukwerk, waarbij backoffices zoveel mogelijk worden samengevoegd. Voor gezonde groei moet echter de ‘voorkant’ van het bedrijf op orde zijn: klantspecifieke oplossingen - steeds vaker in een digitale en online-omgeving - en flexibiliteit zijn hierbij de belangrijkste succesfactoren.

  • Omzetdruk is nog altijd actueel in de sector. In 2015 is de omzet met rond de 7% gedaald.
  • Het geeft aan dat overcapaciteit onverminderd aanwezig is en de financiële weerbaarheid van de sector gemiddeld niet op peil is.
  • Tegelijkertijd zijn er bedrijven die juist groeien. Dit kan in specifieke segmenten zijn zoals verpakkingsdrukwerk of bij ondernemers die een succesvolle transitie van print naar digital hebben gemaakt. In de online en digitale markt zijn ook de nodige startups te zien.
 
   « Meer Nieuws...