De trends ten aanzien van kwaliteitsmanagement

Ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement gaan snel en zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Deze ontwikkeling is niet meer te stoppen. De belangrijkste trends hiervoor zijn:

  • Transparantie is de norm geworden: organisaties moeten zich steeds vaker actief ‘verantwoorden’ richting de toezichthouders en de maatschappij.
  • Kwaliteitsdenken wordt een integraal onderdeel van elk bedrijfsproces in een organisatie. Het is al lang niet alleen meer een zaak is van een stafmedewerker.
  • Normering en toezicht groeit explosief: door alle ontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn het aantal kwaliteitssystemen en de normering voor organisaties sterk gegroeid. Ook het aantal toezichthouders neemt sterk toe of het toezicht is veel pro-actiever geworden.
  • Sterke groei in kwaliteitssystemen: er komen steeds meer kwaliteitssystemen bij en de regelgeving groeit. Op alle gebieden bijblijven en deze normen vertalen naar hanteerbare regels binnen de eigen sector of bedrijf is de uitdaging.
  • Met kwaliteitsmanagement maken organisaties het verschil ten opzichte van de concurrentie.
  • Buiten je eigen situatie denken wordt de norm: processen, kwaliteitssystemen en verbetermethodieken zijn steeds meer op de klant.  Denken vanuit de klant is de norm. Processtappen worden alleen nog maar uitgevoerd als die ook daadwerkelijk waarde toevoegen voor de klant. Deze aanpak wordt wel ‘Value Stream Thinking’ genoemd.

Dit zijn natuurlijk lang niet alle trends. Op het gebied van kwaliteitsmanagement speelt er nog veel meer, zoals hoe maak je processen en kwaliteit echt meetbaar binnen een organisatie.