Bestuur, directie en medewerkers van de SCGM wensen u een ondernemend 2018!

Wat de economie betreft: er is weer groei en die zet zich volgens het CPB in 2018 ook voort. Nederlandse ondernemers zijn positief over het economisch klimaat, verwachten meer investeringen te gaan doen en hebben een positieve omzetverwachting. Steeds minder bedrijven ervaren belemmeringen voor groei. Voor u en uw bedrijf gaan er dus kansen ontstaan om in te spelen op de behoeften bij uw klanten of prospects. Dit zal niet vanzelf gaan. Het is ook gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch ligt de winst en continuïteit van uw bedrijf bij het behalen van succes in de front-office. Kunt u uw klanten overtuigen?  Biedt u innovatieve nieuwe oplossingen? Heeft uw bedrijf meerwaarde?

Keerpunt

De combinatie van digitalisering en een economische crisis heeft weinig sectoren zo geraakt als de grafimedia sector. De omzet op de binnenlandse markt halveerde in acht jaar tijd, het aantal bedrijven (exclusief eenmansbedrijven) nam af met ruim een derde. De Rabobank verwacht voor de middellange termijn een neutrale ontwikkeling. Voorwaarde daarvoor is wel dat grafimedia bedrijven zich volledig focussen op hun onderscheidend vermogen in relatie tot de klantbehoefte. ICT en aanverwante (online) dienstverlening bieden hiervoor volop kansen. Ook ceritificering en het te gelde maken van uw investeringen in bijvoorbeeld milieu, arbo, energie is een mogelijkheid. Uw klanten laten bij u als gecertificeerd bedrijf op een duurzame wijze communicatie-producten maken, waarmee zij aan uw klanten kunnen laten zien dat zij duurzaam bezig zijn!

2018 biedt nieuwe kansen. Dus laten wij de schouders eronder zetten en aanpakken. En weer hele mooie en passende communicatieoplossingen ontwikkelen en produceren voor de klanten van onze industrie.

 
   « Meer Nieuws...