Bedrijfsscan Veilig & Gezond werken online

Werknemers in de grafimedia sector kunnen met behulp van de Bedrijfsscan Veilig & Gezond werken met gevaarlijke stoffen zelfstandig het veiligheids- en gezondheidsniveau van het bedrijf waar zij werken beoordelen. De scan levert een score op welke een indicatie geeft van de veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW-niveau) op de werkvloer. Het bespreken van de uitkomst kan bijdragen aan een dialoog tussen werkgever en werknemer over gevaarlijke stoffen. Dit kan de start zijn om gezamenlijk een praktisch Arbobeleid uit te rollen!

Meer informatie over de scan en het project "Stofwisseling" van de sociale partners in de grafimedia vindt u op : www.stofwisseling.nu.

Workshop preventiemedewerker

Op donderdag 28 september jl. wordt de laatste gratis workshop van het project Stofwisseling gehouden. Indien u nog niet hebt deelgenomen is dit een uitgelezen kans om de nieuwste kennis gratis te verwerven!

De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren maar hij/zij moet daarvoor over voldoende deskundigheid beschikken.
Tijdens de interactieve workshop worden diverse onderwerpen behandeld waaronder de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker en hoe deze in de praktijk worden toegepast. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan de wijzigingen in de Arbowet die per 1 juli 2017 van kracht geworden zijn en welke gevolgen deze wijzigingen hebben voor de rol van de preventiemedewerker en de rol van de werkgever. Tevens worden de arborisico's in de Grafimedia branche in vogelvlucht behandeld en de beschikbare instrumenten die gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan de Arbo RI&E Grafimedia, de Arbocatalogus en instrumenten die tijdens de Stofwisseling campagne ontwikkeld zijn.
 

 

 
   « Meer Nieuws...